RODO - Polityka prywatności.

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Marek Lachowicz firma Dla Smaku z siedzibą w Szczecinie adres: ul. Łokietka 20/18 70-256 Szczecin, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: sklep@dlasmaku.com.pl.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

Twoje dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, w trakcie jej realizacji oraz po zakończeniu umowy.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

Należy mieć na uwadze, że podane dane osobowe mogą być niezbędne do:

 •     zawarcia lub realizacji umowy z nami, np. w przypadku dokonywania zakupu w naszym sklepie internetowym lub zakładania konta internetowego;
 •     wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;
 •     otrzymywania przez Ciebie newslettera
 •     rozpatrzenia przez nas spraw kierowanych do Działu Obsługi Klienta lub Działu Reklamacji obsługi Twojego odstąpienia od umowy i wykonania naszych obowiązków z tego tytułu

Możemy również zbierać Twoje dane behawioralne odnoszące się do Twoich zachowań. Dane takie dotyczą:

 •     dokonywanych przez Ciebie transakcji,
 •     składanych reklamacji i innych roszczeń,
 •     historii korespondencji i kontaktów z nami,
 •     Twoich aktywności na naszej stronie internetowej i w sklepie internetowym,
 •     naszych profilach na serwisach społecznościowych (np. Facebooku),
 •     naszych kontach na stronach osób trzecich (np. Allegro),

Zbieramy takie dane jak: oglądane produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje,
korespondencja, kontakty, a także opinie o nas i naszych produktach i usługach.

Dane te możemy łączyć z innymi Twoimi danymi przez nas posiadanymi oraz przetwarzać przede wszystkim w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby, wsparcia obsługi klienta i w celach marketingowych.

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres maksymalnie 10 lat od dnia rozwiązania Umowy w celu:

 •     dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 •     wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 •     zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznych i archiwizacyjnych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Twoje dane przekazujemy naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz.

Możemy także przekazać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je w Naszym imieniu i uczestniczące w wykonywaniu Naszych zobowiązań i działań na Twoją rzecz:

 •     naszym podwykonawcom wspierającym nas w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze klientów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta
 •     podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych
 •     podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową
 •     podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia
 •     podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek
 •     podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia zamówionego towaru
 •     podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty zakładom ubezpieczeń - w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych
 •     podmiotom nabywającym wierzytelności - w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na naszą rzecz W trakcie okresu obowiązywania umowy z Tobą do czasu jej wykonania, a po jej wykonaniu lub przed jej zawarciem na podstawie Twojej zgody, będziemy mogli automatycznie przetwarzać Twoje dane osobowe, w tym dokonywać ich tzw. profilowania.

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Dzięki temu możemy dostosować Naszą ofertę do Twoich potrzeb lub zainteresowań lub udzielić Tobie korzyści do nich dopasowanych.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Dodatkowe, szczegółowe zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych i polityką cookies znajdują się w dziale „Polityka prywatności”.